הודעות

זמני החודש – חודש טבת

posted Dec 17, 2009, 5:48 AM by Kfir Ankori

קהילה דתית לאומית מזכרת בתיה

בית כנסת "נאות ראשונים"

זמני החודש – חודש טבת

שמות

ויחי

ויגש

מקץ
(זאת חנוכה)

וישב (חנוכה)

 

16:32

16:27

16:22

16:19

16:16

כניסת שבת

17:33

17:27

17:23

17:19

17:17

יציאת שבת

 

זמני תפילות – ימות השבוע

 

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

ו'

שחרית א'

6:00 *

5:50

6:00 *

6:00 *

5:50

6:45

שחרית ב'

6:30

6:30

6:30

6:30

6:30

 

ערבית

20:30

20:30

20:30

20:30

20:30

 

* בראש חודש בשעה 5:50

זמני תפילות – שבת

 

וישב (חנוכה)

מקץ
(זאת חנוכה)

ויגש

ויחי

שמות

מנחה ערב שבת

16:25

16:25

16:27

16:32

16:37

שחרית - קורבנות

8:00

8:00

8:00

8:00

8:00

שחרית - הודו

8:15

8:15

8:15

8:15

8:15

מנחה גדולה

13:00

13:00

13:00

13:00

13:00

מנחה קטנה

16:15

16:15

16:15

16:30

16:30

ערבית

17:17

17:19

17:23

17:27

17:33

 

זמני החודש – חודש חשון

posted Oct 14, 2009, 10:10 AM by Kfir Ankori

קהילה דתית לאומית מזכרת בתיה

בית כנסת "נאות ראשונים"

זמני החודש – חודש חשון

חיי-שרה

וירא

לך-לך

נח

בראשית

 

16:22

16:26

16:32

16:39

16:47

כניסת שבת

17:19

17:23

17:29

17:35

17:42

יציאת שבת

 

זמני תפילות – ימות השבוע

 

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

ו'

שחרית א'

6:00 *

5:50

6:00 *

6:00 *

5:50

6:45

שחרית ב'

6:45

6:45

6:45

6:45

6:45

8:15

ערבית

20:30

20:30

20:30

20:30

20:30

 

* בראש חודש בשעה 5:50

זמני תפילות – שבת

 

בראשית

נח

לך-לך

וירא

חיי-שרה

מנחה ערב שבת

16:52

16:44

16:37

16:31

16:27

שחרית - קורבנות

8:00

8:00

8:00

8:00

8:00

שחרית - הודו

8:15

8:15

8:15

8:15

8:15

מנחה גדולה

13:00

13:00

13:00

13:00

13:00

מנחה קטנה

16:15

16:15

16:15

16:00

16:00

ערבית

17:42

17:35

17:29

17:23

17:19

שיעורים קבועים

·          דף יומי – מדי יום ביומו, כ-45 דקות לפני מניין ראשון של שחרית.

·         מסכת בבא קמא – מדי יום א', לאחר תפילת ערבית.

·         הלכות שבת – מדי יום ב' בשעה 21:00 בבית משפחת לביא.

·          שיעור נשים – יום ג' אחת לשבועיים בשעה 21:00. מיקום על-פי הודעה.

·         מסכת מועד קטן – מדי שבת, כשעה לפני מנחה קטנה.

·         שיעור וסעודה שלישית – מדי שבת בין מנחה קטנה לערבית.

זמני החודש - חודש אב

posted Jul 21, 2009, 10:58 AM by Kfir Ankori   [ updated Jul 29, 2009, 2:15 AM ]

קהילה דתית לאומית מזכרת בתיה

בית כנסת "נאות ראשונים"

זמני החודש – חודש מנחם אב

 

דברים – חזון

ואתחנן

עקב

ראה

כניסת שבת

19:22

19:18

19:12

19:05

סוף זמן ק"ש

8:43

8:45

8:47

8:49

יציאת שבת

20:22

20:17

20:10

20:02

 

זמני תפילות – ימות השבוע

 

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

ו'

שחרית א'

6:00 *

5:50

6:00 *

6:00 *

5:50

 

שחרית ב'

6:45

6:45

6:45

6:45

6:45

6:45

מנחה

19:20

19:20

19:20

19:20

19:20

 

ערבית

20:30

20:30

20:30

20:30

20:30

 

* בראש חודש בשעה 5:50

זמני תפילות – שבת

 

דברים – חזון

ואתחנן

עקב

ראה

מנחה מוקדמת

18:00

18:00

18:00

17:50

מנחה ערב שבת

19:22

19:18

19:12

19:05

שחרית - קורבנות

8:00

8:00

8:00

8:00

שחרית - הודו

8:15

8:15

8:15

8:15

מנחה גדולה

13:30

13:30

13:30

13:30

מנחה קטנה

19:00

19:00

19:00

18:45

ערבית

20:22

20:17

20:10

20:02

 

שיעורים קבועים

·         דף יומי – מדי יום ביומו, כ-40 דקות לפני מניין ראשון של שחרית.

·         מסכת בבא קמא – מדי יום א', לאחר תפילת ערבית.

·         הלכות שבת – מדי יום ב' בשעה 21:00 בבית משפחת לביא.

·         שיעור נשים – יום ג' בשעה 21:00. מיקום על-פי הודעה.

·         מסכת מועד קטן – מדי שבת, כשעה לפני מנחה קטנה.

·         שיעור וסעודה שלישית – מדי שבת בין מנחה קטנה לערבית.

זמני החודש - חודש אייר

posted Apr 23, 2009, 9:36 AM by Kfir Ankori

קהילה דתית לאומית מזכרת בתיה

בית כנסת "נאות ראשונים"

זמני החודש – חודש אייר

 

תזריע - מצורע

אחרי-מות - קדושים

אמור

בהר - בחוקתי

במדבר

כניסת שבת

18:55

19:00

19:05

19:10

19:15

סוף זמן ק"ש

8:44

8:40

8:36

8:34

8:32

יציאת שבת

19:55

20:00

20:06

20:11

20:17

 

זמני תפילות – ימות השבוע

 

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

ו'

שחרית א'

6:00 *

5:50

6:00 *

6:00 *

5:50

6:45

שחרית ב'

6:45

6:45

6:45

6:45

6:45

8:15

ערבית

20:30

20:30

20:30

20:30

20:30

 

* בראש חודש בשעה 5:50

זמני תפילות – שבת

 

תזריע - מצורע

אחרי-מות - קדושים

אמור

בהר - בחוקותי

במדבר

מנחה מוקדמת

17:40

17:40

17:50

17:50

18:00

מנחה ערב שבת

 

19:00

19:05

19:10

19:15

שחרית - קורבנות

7:45

7:45

7:45

7:45

7:45

שחרית - הודו

8:00

8:00

8:00

8:00

8:00

מנחה גדולה

13:30

13:30

13:30

13:30

13:30

מנחה קטנה

18:30

18:45

18:45

18:45

19:00

ערבית

19:55

20:00

20:06

20:11

20:17

 

שיעורים קבועים

·         דף יומי – מדי יום ביומו, כ-40 דקות לפני מניין ראשון של שחרית.

·         מסכת בבא קמא – מדי יום א', לאחר תפילת ערבית.

·         הלכות שבת – מדי יום ב' בשעה 21:00 בבית משפחת לביא.

·         שיעור נשים – יום ג' אחת לשבועיים בשעה 21:00. מיקום על-פי הודעה.

·         מסכת מגילה – מדי שבת, כשעה לפני מנחה קטנה.

·         שיעור וסעודה שלישית – מדי שבת בין מנחה קטנה לערבית.

לוז פסח תשסט

posted Mar 30, 2009, 12:39 AM by Kfir Ankori   [ updated Mar 30, 2009, 12:52 AM ]

חג כשר ושמח!

עדכון שעות התפילה - שעון קיץ

posted Mar 25, 2009, 1:48 AM by Kfir Ankori   [ updated Mar 26, 2009, 12:49 AM ]

שלום לכולם

 

1.   תפילת ערב שבת תתחיל עם שעת הדלקת נרות.

2.     שיר השירים יאמר לפני תפילת מנחה

3.     תפילת מנחה גדולה בשבת תיערך בשעה 13:30.

4.    החל משבת פרשת שמיני, יתקיים מניין נוסף לקבלת שבת, כשעה ועשרים דקות לפני כניסת השבת. 

 

לוז לפסח יתפרסם במהלך השבוע הקרוב.

זמני החודש - חודש ניסן

posted Mar 25, 2009, 1:42 AM by Kfir Ankori   [ updated Mar 25, 2009, 1:47 AM ]

קהילה דתית לאומית מזכרת בתיה

בית כנסת "נאות ראשונים"

זמני החודש – חודש ניסן

 

ויקרא

צו (שבת הגדול)

שבת חוה"מ פסח

שמיני

כניסת שבת

18:36

18:41

18:46

18:51

סוף זמן ק"ש

9:04

8:58

8:53

8:48

יציאת שבת

19:34

19:39

19:44

19:49

 

זמני תפילות – ימות השבוע

 

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

ו'

שחרית א'

6:00 *

5:50

6:00 *

6:00 *

5:50

6:45

שחרית ב'

6:45

6:45

6:45

6:45

6:45

8:15

ערבית

20:30

20:30

20:30

20:30

20:30

 

* בראש חודש בשעה 5:50

זמני תפילות – שבת

 

ויקרא

צו (שבת הגדול)

שבת חוה"מ פסח

שמיני

מנחה מוקדמת

-

-

-

17:30

מנחה ערב שבת

18:36

18:41

18:46

18:51

שחרית - קורבנות

7:45

7:45

7:45

7:45

שחרית - הודו

8:00

8:00

8:00

8:00

מנחה גדולה

13:30

13:30

13:30

13:30

מנחה קטנה

18:00

18:00

18:15

18:15

ערבית

19:34

19:39

19:44

19:49

 

שיעורים קבועים

·         דף יומי – מדי יום ביומו, כ-40 דקות לפני מניין ראשון של שחרית.

·         מסכת בבא קמא – מדי יום א', לאחר תפילת ערבית.

·         הלכות שבת – מדי יום ב' בשעה 21:00 בבית משפחת לביא.

·         שיעור נשים – יום ג' אחת לשבועיים בשעה 21:00. מיקום על-פי הודעה.

·         מסכת מגילה – מדי שבת, כשעה לפני מנחה קטנה.

·         שיעור וסעודה שלישית – מדי שבת בין מנחה קטנה לערבית.

פורים תשס"ט - לוח זמנים

posted Mar 4, 2009, 9:35 AM by Kfir Ankori   [ updated Mar 4, 2009, 9:44 AM ]

לוז לפורים ניתן למצור בלינק הבא : לוז לפורים

כפי שמפורט בקישור , בערב פורים קריאת המגילה תתקיים בבית הכמסת ובמקביל, תיערך קריאת מגילה מיוחדת לילדים הקטנים בבית הספר בורג.
אנא הימנעו מלהביא את הילדים הקטנים שאין ביכולתם לשבת בשקט במהלך הקריאה, לבית הכנסת.


זמני החודש - חודש שבט

posted Jan 28, 2009, 6:23 AM by Kfir Ankori   [ updated Jan 28, 2009, 6:32 AM ]

קהילה דתית לאומית מזכרת בתיה

בית כנסת "נאות ראשונים"

זמני החודש – חודש שבט

 

בא

בשלח (שירה)

יתרו

משפטים (שקלים)

כניסת שבת

16:52

16:59

17:05

17:11

סוף זמן ק"ש

8:38

8:36

8:33

8:29

יציאת שבת

17:51

17:57

18:03

18:08

 

זמני תפילות – ימות השבוע

 

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

ו'

שחרית א'

6:00 *

5:50

6:00 *

6:00 *

5:50

6:45

שחרית ב'

6:45

6:45

6:45

6:45

6:45

8:15

ערבית

20:30

20:30

20:30

20:30

20:30

 

* בראש חודש בשעה 5:50

זמני תפילות – שבת

 

בא

בשלח (שירה)

יתרו

משפטים (שקלים)

מנחה ערב שבת

16:57

17:04

17:09

17:16

שחרית - קורבנות

7:45

7:45

7:45

7:45

שחרית - הודו

8:00

8:00

8:00

8:00

מנחה גדולה

13:00

13:00

13:00

13:00

מנחה קטנה

16:20

16:20

16:30

16:30

ערבית

17:51

17:57

18:03

18:08

 

שיעורים קבועים

·         דף יומי – מדי יום ביומו, כ-40 דקות לפני מניין ראשון של שחרית.

·         מסכת בבא קמא – מדי יום א', לאחר תפילת ערבית.

·         הלכות שבת – מדי יום ב' בשעה 21:00 בבית משפחת לביא.

·         שיעור נשים – יום ג' אחת לשבועיים בשעה 21:00. מיקום על-פי הודעה.

·         מסכת מגילה – מדי שבת, כשעה לפני מנחה קטנה.

·         שיעור וסעודה שלישית – מדי שבת בין מנחה קטנה לערבית.

זמני החודש - חודש טבת

posted Jan 1, 2009, 5:01 AM by Kfir Ankori   [ updated Jan 1, 2009, 6:25 AM ]

זמני החודש – חודש טבת


יום שלישי, עשרה בטבת:

כניסת הצום - 5:06

שחרית מניין ראשון - 5:50

שחרית מניין שני - 6:45

מנחה - 4:15

ערבית מניין ראשון - 17:05

צאת הצום - 17:09

ערבית מניין שני - 20:30


 

ויגש

ויחי

שמות

וארא

כניסת שבת

16:28

16:33

16:39

16:46

סוף זמן ק"ש

8:37

8:39

8:40

8:39

יציאת שבת

17:28

17:34

17:39

17:45

 

זמני תפילות – ימות השבוע

 

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

ו'

שחרית א'

6:00 *

5:50

6:00 *

6:00 *

5:50

6:45

שחרית ב'

6:45

6:45

6:45

6:45

6:45

8:15

ערבית

20:30

20:30

20:30

20:30

20:30

 

* בראש חודש בשעה 5:50

זמני תפילות – שבת

 

ויגש

ויחי

שמות

וארא

מנחה ערב שבת

16:33

16:38

16:44

16:51

שחרית - קורבנות

7:45

7:45

7:45

7:45

שחרית - הודו

8:00

8:00

8:00

8:00

מנחה גדולה

13:00

13:00

13:00

13:00

מנחה קטנה

16:10

16:10

16:20

16:20

ערבית

17:28

17:34

17:39

17:45

 

שיעורים קבועים

·         דף יומי – מדי יום ביומו, כ-40 דקות לפני מניין ראשון של שחרית.

·         מסכת בבא קמא – מדי יום א', לאחר תפילת ערבית.

·         הלכות שבת – מדי יום ב' בשעה 21:00 בבית משפחת לביא.

·         שיעור נשים – יום ג' אחת לשבועיים בשעה 21:00. מיקום על-פי הודעה.

·         מסכת מגילה – מדי שבת, כשעה לפני מנחה קטנה.

·         שיעור וסעודה שלישית – מדי שבת בין מנחה קטנה לערבית.

1-10 of 24