הודעות‎ > ‎

זמני החודש - חודש אב

posted Jul 21, 2009, 10:58 AM by Kfir Ankori   [ updated Jul 29, 2009, 2:15 AM ]

קהילה דתית לאומית מזכרת בתיה

בית כנסת "נאות ראשונים"

זמני החודש – חודש מנחם אב

 

דברים – חזון

ואתחנן

עקב

ראה

כניסת שבת

19:22

19:18

19:12

19:05

סוף זמן ק"ש

8:43

8:45

8:47

8:49

יציאת שבת

20:22

20:17

20:10

20:02

 

זמני תפילות – ימות השבוע

 

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

ו'

שחרית א'

6:00 *

5:50

6:00 *

6:00 *

5:50

 

שחרית ב'

6:45

6:45

6:45

6:45

6:45

6:45

מנחה

19:20

19:20

19:20

19:20

19:20

 

ערבית

20:30

20:30

20:30

20:30

20:30

 

* בראש חודש בשעה 5:50

זמני תפילות – שבת

 

דברים – חזון

ואתחנן

עקב

ראה

מנחה מוקדמת

18:00

18:00

18:00

17:50

מנחה ערב שבת

19:22

19:18

19:12

19:05

שחרית - קורבנות

8:00

8:00

8:00

8:00

שחרית - הודו

8:15

8:15

8:15

8:15

מנחה גדולה

13:30

13:30

13:30

13:30

מנחה קטנה

19:00

19:00

19:00

18:45

ערבית

20:22

20:17

20:10

20:02

 

שיעורים קבועים

·         דף יומי – מדי יום ביומו, כ-40 דקות לפני מניין ראשון של שחרית.

·         מסכת בבא קמא – מדי יום א', לאחר תפילת ערבית.

·         הלכות שבת – מדי יום ב' בשעה 21:00 בבית משפחת לביא.

·         שיעור נשים – יום ג' בשעה 21:00. מיקום על-פי הודעה.

·         מסכת מועד קטן – מדי שבת, כשעה לפני מנחה קטנה.

·         שיעור וסעודה שלישית – מדי שבת בין מנחה קטנה לערבית.

Comments