הודעות‎ > ‎

זמני החודש - חודש אייר

posted Apr 23, 2009, 9:36 AM by Kfir Ankori

קהילה דתית לאומית מזכרת בתיה

בית כנסת "נאות ראשונים"

זמני החודש – חודש אייר

 

תזריע - מצורע

אחרי-מות - קדושים

אמור

בהר - בחוקתי

במדבר

כניסת שבת

18:55

19:00

19:05

19:10

19:15

סוף זמן ק"ש

8:44

8:40

8:36

8:34

8:32

יציאת שבת

19:55

20:00

20:06

20:11

20:17

 

זמני תפילות – ימות השבוע

 

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

ו'

שחרית א'

6:00 *

5:50

6:00 *

6:00 *

5:50

6:45

שחרית ב'

6:45

6:45

6:45

6:45

6:45

8:15

ערבית

20:30

20:30

20:30

20:30

20:30

 

* בראש חודש בשעה 5:50

זמני תפילות – שבת

 

תזריע - מצורע

אחרי-מות - קדושים

אמור

בהר - בחוקותי

במדבר

מנחה מוקדמת

17:40

17:40

17:50

17:50

18:00

מנחה ערב שבת

 

19:00

19:05

19:10

19:15

שחרית - קורבנות

7:45

7:45

7:45

7:45

7:45

שחרית - הודו

8:00

8:00

8:00

8:00

8:00

מנחה גדולה

13:30

13:30

13:30

13:30

13:30

מנחה קטנה

18:30

18:45

18:45

18:45

19:00

ערבית

19:55

20:00

20:06

20:11

20:17

 

שיעורים קבועים

·         דף יומי – מדי יום ביומו, כ-40 דקות לפני מניין ראשון של שחרית.

·         מסכת בבא קמא – מדי יום א', לאחר תפילת ערבית.

·         הלכות שבת – מדי יום ב' בשעה 21:00 בבית משפחת לביא.

·         שיעור נשים – יום ג' אחת לשבועיים בשעה 21:00. מיקום על-פי הודעה.

·         מסכת מגילה – מדי שבת, כשעה לפני מנחה קטנה.

·         שיעור וסעודה שלישית – מדי שבת בין מנחה קטנה לערבית.

Comments