[Untitled]‎ > ‎פעילות‎ > ‎

פעילות אחרונה

נשתדל לשים כאן חוויות מן הפעילויות האחרונות בקהילה.


כבוד הרב ערוסי הצטרף לקהילה לחגוג עימנו את סיום לימוד סדר נזיקין של התלמוד הבבלי במסגרת הדף היומי.
הרב העביר שיעור מעניין ביותר על יישום משפט התורה בימינו. אפשר לראות את כל התמונות כאן.
בשעה טובה ומוצלחת הנחנו את ראש פינה בית הקהילה.
אפשר לראות את כל תמונות כאן.ברוב הרדרת מלך, בשעה טובה ומרגשת, הקהילה זכתה להכניס שני ספרי תורה בראש חודש השלישי, שנת ס"ג לתקומת ישראל:

הכנסת ספרי תורה
ברשא חודש אדר, נשות מזכרת בתיה החסודות נפגשו לערב שירה ודברי תורה.
צפו באלבום:

פורים תש"ע
Comments