[Untitled]‎ > ‎

זמני השבוע בקהילת קודש יחד שבטי ישראל מזכרת בתיה

             

    כניסת השבת  : 19:29

  שבת קורח   

        צאת השבת : 20:32

תפילת מנחה מוקדמת :                         13:20

מנחה וקבלת שבת מוקדמת                    18:00

שיר השירים :                                        19:25

תפילת מנחה וקבלת שבת :                    19:30

שיעור דף יומי:                                      7:00

תפילת שחרית של שבת  :                      8:00

מנחה של שבת :                                    13:20

שיעור בתלמוד:                                     18:00

מנחה של שבת  :                                   19:00                               

 סעודה שלישית :                                  19:30 

 
תפילת ערבית במוצ"ש :                     20:35

 

זמני תפילות בימי חול

 

שחרית א,ג,ד– 06:00, 06:30

            ב,ה –  05:50, 06:30

            ו –      06:45  

מנחה -    19:40 

ערבית – 20:10, 20:30

-

                              

         

           

Comments