בית משרד יש"י, ע"ש לאה ויצחק בלומברגר

בס"ד
  

בקהילת יחד שבטי ישראל קיים בית מדרש. בבית המדרש קיימים שיעורים ופעילויות שונות בנושאים שונים ולקבוצות גיל שונות לגברים ולנשים.

בהקהילה מייחסת חשיבות לשיעורי הילדים והנוער שלנו. ולכן מתקיימים שיעורים לגילאים שונים וכן בקיץ מוקם בית מדרש לנוער שבו בני הנוער באים ולומדים בצוותא בנושאים שונים ומגוונים באווירה חוויתית.

שיעורי הילדים בקבוצות גיל גן - כיתה ו

 
 יום  שעה  מיועד     נושא
 ב'  16:30      גן-א'  דמויות בתנ"ך וגדולי ישראל     
 ב'  17:15  ב'-ד' סוגיות אקטואליות בשילוב מקורות מהגמרא
 ה'      16:30      גן-א'  פרשת שבוע בצירוף סיפורי חז"ל
 ה'  17:15  ב'-ד'  פרשת השבוע עם פירוש מעמיק מעבר לנלמד בבית הספר
 שבת     10:30  כל הגילאים     שיעור ילדים ותפילת ילדים
 שבת  13:30  א'-ה'  שינון משניות
 שבת יפורסם  בנות ד-ו  שיעור בנות
 ראש חודש     יפורסם  כל המשפחה  לימוד משפחתי
 
 בית מדרש לנוער בחופשת הקיץ
 
 
 שיעורי ערב בבית מדרש
  
 
Comments